SERVICE-MIX

ONTDEK ONZE SERVICE

Voor onze trouwe klanten geven wij graag extra diensten. Wij danken hen voor het vertrouwen dat zij in onze werking stellen door hen een aantal kwalitatieve extra services aan te bieden. Bent u kernklant bij Vileyn Consult Verzekeringen (Crelan Aandeelhouder én minstens 5 verzekeringspolissen) dan kan u beroep doen op onderstaande services:

  • Wij nemen met u contact en wijzigen indien wenselijk uw product-mix (om de 2 jaar)
  • Jaarlijks bezorgen wij u een overzicht van uw verzekeringspolissen, samen met een behoeftenanalyse
  • Bij vraag naar bijkomende producten, zowel verzekeringstechnisch als bancair, ontvangt u een volledig uitgewerkte marktstudie.
  • Indien u dat wenst, klasseren wij uw documenten in een gratis klantenmap
  • U krijgt de mogelijkheid om uw premiebetalingen te spreiden
  • Voor onze KMO-kern-klanten gebeurt de subsidie-aanvraag gratis
  • De Land-en tuinbouw- kern klanten kunnen tevens genieten van onze Landbouwservice aan sterk verminderde tarieven.
  • Onze beleggersklanten met een beheerd vermogen groter dan 500.000euro ontvangen trimesterieel gratis beleggingsadvies en een uitnodiging van doorlichting van hun beleggingsportefeuille
  • Particuliere kernklanten kunnen gratis hun aangifte voor de personenbelasting door ons laten invullen